Rectificatie in kort geding voor miss verkiezing organisatie

Geschil tussen een Miss en Miss organisatie
Op 6 augustus 2019 klokslag twaalf werden eiser en gedaagde door de bode naar binnen geroepen in het oude “kantongerecht” van Nijmegen. De voorzieningenrechter zou vandaag het kort geding behandelen tussen mijn cliënt de heer X, directeur van een missverkiezing organisatie en miss N. Miss N had de titel gewonnen van zijn missverkiezing en zou daarmee afgevaardigd worden naar het buitenland om haar land te vertegenwoordigen. Er is echter een conflict ontstaan, waardoor X zich genoodzaakt zag haar deelname voor de internationale miss verkiezing te annuleren.

Wanprestatie (contractbreuk)?
Miss N zou zich niet hebben gehouden aan het contract, door zodanig van uiterlijk te veranderen dat X deelname aan de internationale miss verkiezing niet verantwoord vond.

Miss N had daarop haar titel ingeleverd, als gevolg waarvan cliënt alle verdiensten inclusief de waarde van de investeringen in miss N terugvorderde wegens wanprestatie. Miss N uitte haar onvrede over deze acties van X op haar openbare Facebook pagina, en noemde de naam van X en zijn organisatie hierbij. Hierop is fors gereageerd met o.a. beledigingen aan het adres van X.

Onduidelijkheden van het contract
Een van de hoofdvragen vragen in deze zaak is of het contract voldoende duidelijk was met betrekking tot de plichten voor de titelhoudster. De voorzieningenrechter oordeelde dat dit niet het geval was. Er was daarom ook geen sprake van wanprestatie door Miss N, daar de bewoordingen van het contract niet duidelijk genoeg waren.

Smaad/laster
X was van mening dat zijn goede naam en eer geschaad werd, doordat Miss N in het Facebook bericht haar ongezouten mening over het geschil verkondigde en X hierin met naam en toenaam noemde. Dit bericht riep beledigende en haatzaaiende reacties op en leverde een slechte reputatie op van X en zijn organisatie. X vorderde dan ook verwijdering en het verwijderd houden van het bericht en een rectificatie hiervan.

Er is niet snel sprake van smaad en/of laster en daarmee een onrechtmatig uiting of publicatie. Er bestaat immers een vrijheid van meningsuiting. De voorzieningenrechter oordeelde in dit geval dat de publicatie slechts een mening betrof die in dit geval niet onrechtmatig was. Desondanks vond de voorzieningenrechter een rectificatie op zijn plaats en vond hij dat partijen er met elkaar uit moesten komen over de inhoud van de rectificatie. Partijen zijn na onderhandeling tot een akkoord gekomen over de inhoud.

Advies
Gezien het bovenstaande geschil doet u er goed aan om uw contract door een ervaren jurist op te stellen om problemen en/of onduidelijkheden te voorkomen. Heeft u ook advies nodig? Neem dan contact met mij op.

Plaats reactie


Logo Footer

Telefoon: +31 (0) 6 13 76 90 94
info@coatslegalbeauty.nl